Fontaine Hotel

English Latviski

Liepāja

Īsumā

 • 1253 Liepāja tiek pirmo reizi pieminēta rakstos kā Līvas ciems
 • 1625 Kurzemes hercogs Frīdrihs piešķir Liepājai pilsētas tiesības
 • 1697 tiek dibināts Liepājas ostas kanāls
 • 1876 atklāj dzelzceļa līniju Liepāja – Romni (Ukraina)
 • 1890 Liepājas osta tiek paplašināta un modernizēta
 • 1893 Krievijas cars Aleksandrs III liek pamatakmeni savas armijas lielākajai bāzei un ostai – pēc 10 gadiem Karostas kanāls un militārā zona ir pabeigtas
 • 1914 Liepājā ir 110 000 iedzīvotāju
 • 1919 sešu mēnešu garumā Liepāja ir Latvijas galvaspilsēta
 • 1940 Liepāja kļūst par nozīmīgu PSRS ostas pilsētu
 • 1967 Liepājas ostas komercdarbība tiek apturēta, pati pilsēta ir “slēgta”
 • 1992 Liepājas osta atsāk komercdarbību, piestāj pirmie ārzemju kuģi
 • 1994 pēdējie padomju armijas kareivji atstāj Liepāju
 • 1997 tiek dibināta Speciālā Ekonomiskā Zona, kas sekmē investīciju pieaugumu un Liepājas ekonomikas attīstību
 • 2003 Liepāja un Latvija nobalso par iestāšanos Eiropas savienībā